Progres Nieruchomości

Progres Nieruchomości zajmuje się obsługą rynku nieruchomości w Warszawie i okolicach od 2005 r. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie. Budujemy markę firmy działając profesjonalnie, etycznie i przede wszystkim skutecznie.

Nieruchomości oferowane przez nas są rzetelnie sprawdzone i aktualne. Zajmujemy się pełną obsługą transakcji, od dokładnego sprawdzenie dokumentacji i samej nieruchomości, przez ofertowanie i prezentacje, porównanie z podobnymi nieruchomościami dostępnymi aktualnie na rynku, negocjacje warunków transakcji i ceny, ustalenie szczegółów sprzedaży między stronami oraz innymi podmiotami w miarę potrzeb, po organizację transakcji przed notariuszem, pomoc w przekazaniu nieruchomości i sporządzenie wszelkich porozumień i umów temu towarzyszących.

Współpracujemy z deweloperami na rynku pierwotnym oferując nowe mieszkania z wielu inwestycji bez prowizji od kupujących. Świadczymy usługi doradcze dla deweloperów, wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielniami mieszkaniowych, zarówno na etapie inwestycji jak i w trakcie zarządzania zasobami mieszkaniowymi.

Specjalizujemy się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami wielolokalowymi (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe). Oferujemy również usługi doradcze, prawne i księgowe. Współpracujemy z firmami zajmującymi się obsługą techniczną nieruchomości, sprzątaniem, monitoringiem itd.

Posiadamy licencje zawodowe wydane przez Ministra Infrastruktury w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nr 9829, w zakresie zarządzania nieruchomościami nr 17472. Współdziałamy z rzeczoznawcami majątkowymi, prawnikami, notariuszami, inżynierami budowlanymi, pośrednikami kredytowymi i innymi podmiotami, aby móc świadczyć kompleksowe usługi na rynku obrotu i zarządzania nieruchomościami na najwyższym poziomie. Posiadamy polisy odpowiedzialności cywilnej.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy.